Leerlingenraad 2022-2023

Wij hebben een leerlingenraad op school. Vanaf groep 3 heeft er uit iedere klas een leerling zitting in de leerlingenraad. 
De leerlingenraad is een onderdeel van het burgerschapsonderwijs, waarin we onze leerlingen stimuleren te ontwikkelen tot democratische burgers. In de leerlingenraad werken we aan de vaardigheden meebeslissen en eigenaarschap. De leerlingenraad is een oefenplaats om te leren hoe je actief kunt meedoen in een democratische cultuur. Hierbij heeft de leerkracht zo min mogelijk inbreng. De leerlingen komen met problemen, oplossingen en ideeën. De leerkracht heeft hierbij een ondersteunende rol.