Logopedie Direct

Logopedie helpt als er problemen zijn met onder andere spraak, taal, gehoor en het leren van klanken en letters (fonologische vaardigheden). Bij IKC De Bleek is het mogelijk om logopedie op school te volgen. De logopedische begeleiding op school wordt geboden door Logopedie Direct.
Op donderdag is de logopedist aanwezig. Ouders kunnen zelf de stap zetten naar de logopedist of een leerling wordt via de leerkracht aangemeld voor een korte screening. Er wordt dan eerst toestemming gevraagd aan ouders. Als blijkt dat logopedische begeleiding nodig is, krijgen ouders een brief mee. Ouders moeten wel zelf de eerste afspraak (intakegesprek) maken bij de logopedist. 

 

Tijdens de intake worden de verwachtingen besproken, vervolgens volgt logopedisch onderzoek en (indien nodig) een behandeltraject. De behandeling kan plaatsvinden op school. Het tijdstip wordt met de leerkracht besproken, om ervoor te zorgen dat de leerling belangrijke momenten in de klas zo min mogelijk mist. 

De voordelen van logopedie op school:

  • Korte lijnen tussen ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. 
  • Logopedie deels onder schooltijd, waardoor een kind maximaal 25 minuten uit de klas is. 
  • Continuïteit binnen de logopedische behandeling. 

Belangrijk om te weten:

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is direct toegankelijk. Dit houdt in dat er geen verwijzing nodig is. Ouders kunnen zich direct aanmelden bij een logopediepraktijk.